България, София 1505,

ул. Оборище 102

 

Тел : (+3592) 9442263,
        (+3592) 9442236

Факс : (+3592) 9442256

 

 

e-mail:

Web: www.panimex.eu